catalàcastellanoenglish
Inici > Avís legal

Avís legal

Aquesta web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el seu disseny gràfic, són propietat de VNG Aparcaments. Es permet la seva distribució i/o reproducció, sempre esmentant la font d’origen i la Societat Municipal VNG Aparcaments. Tots els drets estan reservats.

Aquesta web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el seu disseny gràfic, són propietat de VNG Aparcaments. Es permet la seva distribució i/o reproducció, sempre esmentant la font d’origen i la Societat Municipal VNG Aparcaments. Tots els drets estan reservats. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa i per escrit de VNG Aparcaments.

Aquest lloc web i el seu domini són propietat de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (VNG Aparcaments) Plaça de la Vila 8 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) T 93 893 27 37 info@vng-aparcaments.cat

L’accés a aquesta web implica l’acceptació del fet que VNG Aparcaments no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics, i que VNG Aparcaments no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentat accés, o com a conseqüència de l’ús de la informació continguda en l’esmentada web, fins i tot l’accés a d’altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquesta web.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i a altres diaris oficials, l’edició oficial de les quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Les eventuals referències contingudes a la web de VNG Aparcaments, en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquestes per part de VNG Aparcaments.

VNG Aparcaments podrà suspendre o modificar sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a la web si cal dur a terme operacions de manteniment o millora dels serveis, o per qualsevol altre motiu que la Societat cregui convenient.
Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM
Carrer Havana, 20 baixos • 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
T 93 893 27 37 • info@vng-aparcaments.cat